แผงไม้
เคาน์เตอร์
Wood bed
ไม้
US$585.00 - US$600.00/ลูกบาศก์เมตร
20 ลูกบาศก์เมตร (Min. Order)
US$500.00 - US$1,000.00/ลูกบาศก์เมตร
20.0 ลูกบาศก์เมตร (Min. Order)