แผงไม้
ไม้อัด
MDF
เคาน์เตอร์
US$800.00 - US$1,500.00/ลูกบาศก์เซนติเมตร
20.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร (Min. Order)
US$450.00 - US$800.00/ลูกบาศก์เมตร
20.0 ลูกบาศก์เมตร (Min. Order)
US$300.00 - US$500.00/ลูกบาศก์เซนติเมตร
20.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร (Min. Order)
US$300.00 - US$750.00/ลูกบาศก์เมตร
20.0 ลูกบาศก์เมตร (Min. Order)
US$150.00 - US$350.00/ลูกบาศก์เมตร
20.0 ลูกบาศก์เมตร (Min. Order)
US$150.00 - US$350.00/ลูกบาศก์เมตร
20.0 ลูกบาศก์เมตร (Min. Order)
US$450.00 - US$800.00/ลูกบาศก์เซนติเมตร
20.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร (Min. Order)
US$1,000.00 - US$1,300.00/ลูกบาศก์เมตร
20.0 ลูกบาศก์เมตร (Min. Order)